Första skoldagen!

Morgonen började bra. Lite småstirriga alla tre, men vi kom i tid till gaten vid vår entré för att vänta på skolbussen. Dit kom även en japansk kille med sin mamma och ett italienskt syskonpar med sin mamma. Alla ungdomarna skulle med samma buss. Men varför kom inte bussen??? Vi blev mer och mer oroliga över att inte komma i tid. Till slut beslöt den italienska pappan att köra alla elever. Den japanska mamman och jag tog taxi. Då kom bussen förstås, men vår vakt berättade att vi åkt. Det var enorma bilköer denna första skoldag! Sedan kom nästa utmaning: försöka hitta dina barn när ALLA är klädda likadant. Nu hade vi i förväg gått igenom var de skulle ha sina samlingsplatser denna första dag och vi var ju inte helt obekanta med skolan. Efter lite letande hittade jag dem i sina respektive klassrum. Skönt, då kunde jag andas ut och efter lite rundvandring på egen hand i skolan, promenerade jag hem. I skrivande stund har de kommit hem efter sin första skoldag i Singapore – trötta och fulla av nya intryck…!

20130812_081058